Complete diensten voor toegang tot Europese fondsen

eaha Management Consulting biedt complete diensten voor de toegang tot en uitvoering van programma’s die worden gefinancierd uit niet-terugvorderbare Europese fondsen, die worden toegekend in het kader van operationele programma’s en overheidsprogramma’s via het nationale investerings- en economisch herstelplan:

  • Advisering en bijstand bij het zoeken naar niet-terugvorderbare financieringsbronnen en het beoordelen van financieringsmogelijkheden: beoordeling van de subsidiabiliteit van de begunstigde, omschrijving van de investeringsdoelstellingen, opstelling van de technische documentatie, opstelling van de projectbegroting en/of het bedrijfsplan, opstelling van de financieringsaanvraag, opstelling van andere documenten overeenkomstig de voorschriften van de handleiding voor aanvragers of aanverwante wetgeving;
  • Advisering en bijstand bij de uitvoering van en het toezicht op de projecten: follow-up van de uitvoering van het project overeenkomstig de eisen van het financieringsprogramma en follow-up van de verwezenlijking van de doelstellingen en de veronderstelde indicatoren, opstelling van voortgangs- en controlerapporten en finding sheets, oplossingen voor de optimalisering van het project;
  • Boekhouding en/of certificering van uitgaven die zijn gedaan in het kader van door Europese fondsen gefinancierde projecten;
  • Financiële auditdiensten voor uit Europese fondsen gefinancierde projecten.