EU-diensten voor niet-ingezetenen

Bijstand bij het vaststellen van de fiscale residentie, registratie, belasting van expats in Roemenië en vertegenwoordiging in de contacten met de bevoegde autoriteiten.

GESPECIALISEERDE DIENSTEN VOOR NIET-INGEZETENEN VAN DE EU.

 • Inschrijving van de persoon bij de Algemene Inspectie voor Immigratie met het oog op het verkrijgen van het inschrijvingsbewijs;
 • Fiscale registratie voor het begin van de activiteiten in Roemenië, bij de bevoegde financiële administratie;
 • Registratie van de vragenlijst betreffende de vaststelling van de fiscale woonplaats van de persoon bij aankomst in Roemenië;
 • Verkrijgen van de kennisgeving betreffende de vaststelling van de fiscale woonplaats van de persoon bij aankomst in Roemenië;
 • Opstelling en indiening van maandelijkse belastingaangiften over de verplichting om inkomstenbelasting te betalen;
 • Het verkrijgen van jaarlijkse bevestigingen van verrichte betalingen van de bevoegde schatkist;
 • Het verkrijgen van het jaarlijkse certificaat betreffende de attestatie van aan de Roemeense belastingautoriteiten betaalde belastingen;
 • Registratie van de vragenlijst betreffende de vaststelling van de fiscale woonplaats van de betrokkene bij vertrek uit Roemenië;
 • Verkrijgen van de kennisgeving betreffende de vaststelling van de fiscale woonplaats van de betrokkene bij vertrek uit Roemenië;
 • Fiscale registratie van de beëindiging van de activiteit in Roemenië bij de bevoegde financiële administratie;
 • Bevoegde vertaling van de nodige documenten in verband met de Roemeense autoriteiten;
 • Annulering/wijziging van documenten die van de Roemeense autoriteiten zijn verkregen.