Concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav

Potrivit art.26 alin.(1) si alin.(1^1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 18 ani.

Lista afectiunilor se stabileste de catre comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si este prevazuta in normele de aplicare a OUG 158/2005.

La includerea afectiunilor in lista mentionata, pe aparate si sisteme, se au in vedere elemente clinice, evolutive si complicatii ce determina prin severitatea tulburarilor morfologice si functionale o durata cumulata a ingrijirilor medicale acordate copilului, exclusiv pentru afectiunea de baza, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an.

Mentionam ca in situatia copilului pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii in conditiile Legii nr.136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii pentru care nu se dispune masura carantinei sau a izolarii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani.

Este important de precizat faptul ca indemnizatiile pentru ingrijirea copiilor bolnavi se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Conform art.27 din OUG nr.158/2005, beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de asigurare prevazute la art.7 (stagiul minim de asigurare de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical).

Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.

Conform art.29 din OUG nr.158/2005, durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale.

In aceste cazuri, durata concediului medical este stabilita de catre medicul specialist in functie de evolutia bolii.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului cu afectiuni grave este corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul specialist.

Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza de medicul curant, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.

In situatiile in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale, durata concediului medical va fi stabilita de medicul specialist, in functie de evolutia bolii. Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune. Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30/31 de zile calendaristice (a se vedea art.46 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018).

Prin urmare, concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav se acorda pentru o durata maxima de 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu unele exceptii, unuia dintre parinti, optional, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de asigurare.

Daca in cazul concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, ca exemplu, durata concediului medical se acorda prin raportare la zilele de concediu medical in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire, in cazul concediului medical pentru ingrijirea copilului bolnav legiuitorul vorbeste de zile calendaristice pe an.

Modificarea modelului certificatului de concediu medical:

Reamintim faptul ca, prin publicarea Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si al CNAS 1165/218/2022 (MO nr.378/15.04.2022), a fost modificat modelul certificatului de concediu medical si instructiunile de utilizare si completare a acestui document.

Astfel, pe langa cele incluse anterior, certificatul de concediu medical contine acum si precizari legate de concediul pentru ingrijirea unei persoane bolnave de cancer si cel pentru ingrijirea copilului carantinat sau izolat din cauza unei boli infectocontagioase, concedii aparute recent.

Prin urmate, Ordinul 1165/218/2022 a vizat modificarea Ordinului nr.1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Astfel, in certificatul de concediu medical este introdus un nou tip de concediu medical, dar si o forma speciala a altuia deja existent.

Mai exact, vorbim despre concediul pentru ingrijirea unui bolnav de cancer si despre concediul pentru ingrijirea copilului carantinat din cauza unei boli infectocontagioase.

Concediul pentru ingrijirea copilului carantinat sau izolat din cauza unei boli infectocontagioase, atunci cand parintii nu trebuie sa stea in izolare sau carantina si nu-si pot desfasura activitatea de acasa, a aparut la sfarsit de martie, fiind introdus prin Legea nr. 73/2022.

Indemnizatia aferenta acestui tip de concediu medical este de 100% din baza de calcul, care poate fi media veniturilor brute lunare din ultimele sase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare.

La completarea certificatului medical se va folosi codul 92.

Mentionam ca formularele tiparite pana la aparitia Ordinului 1165/218/2022 (15 aprilie 2022), ce nu contin modificarile amintite, vor putea fi folosite de medici pana in data de 31 decembrie 2022.

Baza legala:

  • Ordinul 1165/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
  • OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.