Scheme de ajutor de stat pentru sectoarele bovine, suine si avicol

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.51 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovine, suine si avicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.393 din data de 21 aprilie 2022, cu aplicabilitate de la data publicarii.

Actul normativ reglementeaza speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele justificative, durata schemei si valoarea ajutorului de stat, precum si regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

Ajutorul de stat se acorda pentru urmatoarele categorii de beneficiari:

 • in sectorul bovine, crescatorilor persoane fizice, persoane juridice, intreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, in anul 2022, desfasoara activitate de crestere a bovinelor;
 • in sectorul suine, crescatorilor persoane juridice, precum si intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, dupa caz, care, in anul 2021, au desfasurat activitate de ingrasare si/sau reproductie a suinelor in exploatatii autorizate sanitar-veterinar;
 • in sectorul avicol, crescatorilor de pasari intreprinderi individuale si familiale, persoane fizice autorizate, dupa caz, precum si persoane juridice care, in anul 2021, au desfasurat activitate de reproductie tineret si adulte si/sau de incubatie si/sau de crestere a pasarilor pentru carne sau de crestere a tineretului de inlocuire si a gainilor adulte pentru oua consum in exploatatii autorizate sanitar-veterinar.

Pentru acordarea ajutorului de stat, beneficiarii mentionati anterior 3 trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. sa fie inregistrati in registrul unic de identificare, denumit in continuare RUI, si sa detina cod unic de inregistrare atribuit de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA;
 2. sa nu se afle in reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidentelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), sau in cazul persoanei fizice nu a fost emisa o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de constatare a falimentului pana la data de 31 decembrie 2019;
 3. sa detina, la data depunerii cererii, bovine in exploatatie cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA, inregistrate in RNE, pentru categoria prevazuta la art. 3 lit. a);
 4. sa detina, la data depunerii cererii, exploatatie autorizata sanitar-veterinar, pentru categoriile prevazute la art. 3 lit. b) si c) – sectorul suine si avicol.

Beneficiarii estimativi ai acestei scheme de ajutor de stat vor fi circa 95.000 de crescatori de bovine si aproximativ 600 de fermieri din sectoarele suine si avicol.

Valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat este de 453,899 milioane lei si este repartizata astfel:

 1. 170,250 milioane lei pentru sectorul bovine;
 2. 167,649 milioane lei pentru sectorul suine;
 3. 116 milioane lei pentru sectorul avicol.

In sectorul bovine, ajutorul de stat se acorda beneficiarilor, in scopul compensarii pierderilor cauzate de pandemie in semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adauga si bovine cu varsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, in exploatatie cu cod ANSVSA, inregistrate in RNE.

Cuantumul pe cap de animal se calculeaza prin raportarea plafonului prevazut la efectivul total de bovine eligibile.

In sectorul suine, ajutorul de stat se acorda beneficiarilor, astfel:

 1. pentru capacitatea de productie in conditii minime de bunastare detinuta in anul 2021, echivalent UVM, in functie de categoriile de suine, respectiv suine la ingrasat si/sau scroafe si scrofite montate, denumite in continuare animale de reproductie femele, cu scopul de a mentine exploatatia in bune conditii tehnologice;
 2. pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil in Masura 14 – Bunastarea animalelor in anul 2021 pentru categoria de animale de reproductie femele si/sau efectivul livrat in anul 2021/efectivul eligibil in Masura 14 – Bunastarea animalelor in anul 2021 pentru categoria de suine la ingrasat.

Cuantumul ajutorului de stat in sectorul suin este de 10 euro/UVM, echivalent in lei pentru capacitatea de productie in conditii minime de bunastare. Pentru efectivele de suine, echivalent UVM, acesta se calculeaza astfel: (i) din plafonul prevazut se scade valoarea totala aferenta capacitatii de productie in conditii minime de bunastare, echivalent UVM; (ii) suma rezultata din calculul de la pct.(i) se imparte la efectivul total de suine eligibile, echivalent UVM.

In sectorul avicol, cuantumul pe UVM se calculeaza prin raportarea plafonului alocat la efectivul total de pasari eligibile, echivalent UVM, si la capacitatea totala de productie a statiilor de incubatie, echivalent UVM.

Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol se acorda astfel:

 1. pentru efectivele de pasari, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de gaini rase grele/gaini ouatoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de gaini rase grele/gaini ouatoare eligibil in Masura 14 – Bunastarea animalelor in anul 2021 si/sau efectivul de pui de carne cu varsta peste 35 zile si/sau pui de curca cu varsta peste 71 zile,  livrati in 2021/efectivul eligibil in  Masura 14 – Bunastarea animalelor in anul 2021 si/sau efectivul mediu anual de tineret de reproductie aferent anului 2021 si/sau efectivul mediu anual de tineret de inlocuire pentru gaini ouatoare aferent anului 2021;
 2. pentru capacitatea de productie detinuta in anul 2021, echivalent UVM, aferenta unei serii de pui eclozionati.

Transformarea efectivelor de suine/pasari in UVM se realizeaza potrivit coeficientilor de conversie stabiliti in anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.1.166/2008 si (UE) nr. 1.337/2011, respectiv:

 • pentru schema prevazuta la art. 5 alin. (2): 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproductie – scroafe si scrofite;
 • pentru schema prevazuta la art.5 alin.(3): 0,007 UVM pentru pui de carne si pui eclozionati, 0,03 UVM pentru pui de curca, respectiv 0,014 UVM pentru tineret de inlocuire si gaini ouatoare, tineret de reproductie si gaini rase grele.

Valoarea totala a ajutorului acordat unui beneficiar nu poate depasi echivalentul in lei a 290.000 euro.

Precizam ca ajutorul de stat prevazut de OUG 51/2022 se cumuleaza cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu sectiunea 3.1 din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele de stat aprobate prin OUG nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata cu modificari prin Legea nr.19/2021, OUG nr.150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata cu modificari prin Legea nr.20/2021, OUG nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata cu modificari prin Legea nr. 21/2021, OUG nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata prin Legea nr.122/2021, precum si prin OUG nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 34/2022, fara a depasi echivalentul in lei a 290.000 euro pentru acelasi beneficiar.

Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Precizam ca perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat este de 20 de zile, incepand cu ziua urmatoare intrarii in vigoare a actului normativ.

Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 30 iunie 2022. Nu se acorda plati ulterior datei de 30 iunie 2022 daca se constata ca acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauza imputabila beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

Incepand cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordarii ajutorului de stat, se stabileste eligibilitatea beneficiarului si se poate constitui obligatia de plata a acestui ajutor de stat.

Baza legala:

 • OUG 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovine, suine si avicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
 • https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-bnr