Acordarea tichetelor de masa in anumite situatii (speta)

Situatie: O societate XYZ acorda angajatilor tichete de masa. Poate acorda aceste tichete pentru:

– salaritii care au zi libera prin lege pentru autorecenzare;

– angajatii care lucreaza cu timp de munca partial de 4 ore pe zi?

 

Solutie:

Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Conform art.12 alin.(2) din Legea 165/2018 privind tichetele de valoare: Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate.

Art.10 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018 stabileste astfel:

In sensul prezentelor norme nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:

 1. efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
 2. beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr.53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotararii Guvernului nr.250/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, contractelor colective de munca;
 3. potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie de delegare sau de detasare;
 4. se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locui de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

Din dispozitiile de mai sus rezulta ca tichetele de masa nu se acorda pentru zilele nelucrate.

La lit.d) de mai sus se precizeaza expres ca salariatii nu beneficiaza de tichet de masa in zilele in care sunt absenti de la locul de munca.

Astfel, salariatii nu au dreptul la tichete de masa in zilele in care sunt liberi pentru ca au fost invoiti sau pentru ca beneficiaza de liber pentru autorecenzare. Aceste zile nu sunt zile lucrate, salariatii fiind absenti de la locul de munca.

Reamintim faptul ca perioada de auto-recenzare este 14 martie -15 mai 2022.

Referitor la salariatul cu timp partial de 4 ore/zi, conform art.7 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018 conform carora, angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc prin contractele colective de munca sau prin Regulamentul intern, dupa caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare, care sa prevada cel putin urmatoarele:

 1. numarul salariatilor din unitate care pot primi bilete de valoare si valoarea nominala acordata, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;
 2. categoriile de salariati care primesc bilete de valoare;
 3. criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, tinand seama de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii;
 4. stabilirea concreta a activitatilor, destinatiilor si evenimentelor care se incadreaza in cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariatilor tichete cadou, tichete de cresa si culturale, dupa caz, si care vor face obiectul contractelor comerciale de prestari de servicii cu unitatile emitente;
 5. documentatia pe care trebuie sa o prezinte salariatul angajatorului, in vederea acordarii tichetelor de cresa.

Prin urmare, acordarea tichetelor de masa (inclusiv categoriile de beneficiari) trebuie sa faca obiectul negocierii cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor si sa fie reglementata prin contractual colectiv de munca sau in lipsa acestuia prin regulamentul intern.

Astfel, se poate stabili ca salariatii cu timp partial beneficiaza de tichete de masa pentru fiecare zi lucrata.

Este important de subliniat faptul ca legea nu interzice ca salariatii cu timp partial sa primeasca un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata.

Practic, legea nu reglementeaza acordarea tichetelor de masa in functie de numarul de ore lucrate. Conditia impusa de lege este ca salariatii sa beneficieze de cel mult 1 tichet de masa/zi lucrata indiferent de numarul de ore lucrate, dar nu mai mult de numarul zilelor lucratoare din luna.

In concluzie, salariatul cu timp partial de 4 ore/zi poate beneficia de 1 tichet de masa/zi daca asa s-a stabilit de angajator impreuna cu sindicatul/reprezentantii salariatilor.

Astfel, daca societatea nu a facut distinctie in ceea ce-i priveste pe acesti salariati si s-a stabilit dreptul tuturor salariatilor la 1 tichet de masa/zi lucrata, acesti salariati intocmai ca orice alt salariat pot beneficia de 1 tichet de masa/zi lucrata indiferent de numarul de ore prestate.

Baza legala:

 • Hotararea Guvernului (HG) 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
 • Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare.