Angajarea cetăţenilor străini în România

 Potrivit legislației în vigoare, prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

În funcție de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare în România, și în limitele stabilite anual, pot fi încadrați în muncă, pe teritoriul României, următoarele categorii de lucrători:

– lucrător permanent

– lucrător stagiar

– lucrător sezonier

– lucrător transfrontalier

– lucrător înalt calificat

– lucrător detaşat

 Procedura angajării străinilor de către angajatori, persoane fizice sau juridice din România, necesită parcurgerea următoarelor etape:

 1. obţinerea avizului de angajare;

Persoanele ce nu au cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European se pot angaja în România, cu aviz de angajare, doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României;
 • Sunt îndeplinite condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;
 • Se face dovada faptului că este apt din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă;
 • Nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;
 • Se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 • Angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
 • Angajatorul desfășoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizației avizului de angajare;
 • Angajatorul să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.
 1. obţinerea unei vize de lungă şedere;

După obținerea avizului de muncă, angajatorul trebuie să trimită acest document angajatului, iar acesta va obține viza de lungă ședere pentru angajare de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

 1. eliberarea unui permis de şedere în scop de muncă / în scop de detaşare.

Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări un permis de şedere.

 

Angajarea cetățenilor UE, SEE sau CE

Cetățenii UE/ SEE/ CE pot lucra pe teritoriul țării noastre în mod dependent sau independent în aceleași condiții ca și cetățenii români, neexistând limitări atâta timp cât activitățile desfășurate se încadrează în condițiile prevăzute de legile în vigoare.

Dacă timpul petrecut pe teritoriul României depaseste 90 de zile, atunci trebuie să își înregistreze rezidența la Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiesc. Autorităţile emit în aceeaşi zi un certificat de înregistrare care este valabil maxim 5 ani.

În cazul celor care au venit în țară pentru a se angaja, printre actele necesare se numără contractul de muncă (original şi copie) sau adeverința eliberată de angajator (original), alături de un “print screen” din Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES), la secțiunea unde se regăsesc datele referitoare la contractul de muncă, ștampilat şi semnat de către angajator pentru confirmarea veridicității documentului prezentat.

Cetățenii UE/ SEE/ CE detașați pe teritoriul României trebuie să includă, printre altele, contractul de detașare, alături de adresa de detașare traduse şi legalizate în condițiile legii și adresa din partea societății din România prin care să confirme faptul că sunt detașați pe perioada stipulată în contractul de detașare.

În baza CNP-ului primit de la IGI, angajatul expat va fi inclus in Declaraţia 112, fiind inscris astfel în sistemul de asigurări sociale şi beneficiind de toate drepturile reglementate prin legislaţia naţională, în condiţii similare cu cele stabilite pentru cetăţenii români.

Angajatul străin trebuie, să solicite o adeverinţă pentru medic de la angajator (model tip) şi să se înscrie la un medic de familie în Romania, deoarece una dintre informaţiile obligatorii pentru declararea contibuţiei individuale de sănătate este cea legată de Casa de Sănătate a angajatului.

Perioada de muncă din România constituie vechime în muncă şi este recunoscută în toate statele UE/SEE la stabilirea pensiei.