Pachetul legislativ privind „Noile avantaje pentru consumatori” (2)

·  Noi prevederi privind pietele online:

Mai multe modificari au fost si in OUG nr.34/2014, cu privire la contractele incheiate la distanta, bunurile si serviciile digitale.

De exemplu, cerintele suplimentare de informare specifice pentru contractele incheiate pe pietele online, dreptul de retragere in cazul unor contracte de prestari servicii, aspecte ce vor asigura o uniformizare a drepturilor consumatorilor din mediul online cu cei care cumpara fizic produse si servicii.

Conform noilor dispozitii, piata online = orice serviciu care utilizeaza software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicatie gestionata de catre profesionist sau in numele acestuia, care le permite consumatorilor sa incheie contracte la distanta cu alti profesionisti sau consumatori.

Astfel, in OUG nr.34/2014 au fost introduse noi categorii de informatii considerate esentiale pentru produsele oferite pe pietele online, informatii ce trebuie puse la dispozitie precontractual:

– informatia daca partea terta care ofera produsele este sau nu un comerciant, pe baza declaratiei respectivei parti terte fata de furnizorul de piata online;

– toate recenziile privind produsele, cu indicarea faptului daca si modul in care acesta garanteaza faptul ca recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achizitionat efectiv produsul;

– in situatia in care se ofera consumatorilor posibilitatea de a cauta produse oferite de diferiti comercianti sau de consumatori pe baza unei cautari sub forma de cuvinte-cheie, fraze sau alte date de intrare, indiferent de locul in care se incheie tranzactiile in cele din urma, sunt considerate esentiale informatiile generale, puse la dispozitie intr-o sectiune specifica a interfetei online care este direct si usor accesibila de pe pagina unde sunt prezentate rezultatele cautarii, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei produselor prezentate consumatorului ca urmare a cautarii efectuate si privind importanta relativa a acestor parametri, prin raportare la alti parametri, reprezentand criterii generale sau procese sau orice semnale specifice incorporate in algoritmi ori in orice alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate in legatura cu ierarhia rezultatelor; aceste prevederi nu se aplica furnizorilor de motoare de cautare online.

Conform OUG 58/2022, consumatorii afectati de practicile comerciale incorecte au dreptul la masuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorecte, fara costuri, dupa cum urmeaza:

 • inlocuirea, reducerea pretului sau incetarea contractului si restituirea contravalorii produsului sau serviciului, dupa caz;
 • despagubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;
 • in cazul in care se constata deficiente in primele 30 de zile de la achizitia produsului sau serviciului, se dispune direct inlocuirea acestora.

Urmatoarele circumstante exemplificative sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de remediere prevazute anterior:

 • gravitatea si natura practicii comerciale incorecte;
 • prejudiciul suferit de consumator.

Masurile de remediere prevazute mai sus nu inlatura aplicarea altor masuri de remediere aflate la dispozitia consumatorilor, cum ar fi OUG nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si OUG nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale.

·  Regim sanctionatoriu mai dur:

Precizam ca a fost introdus un regim sanctionator mult mai dur pentru utilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte.

Conform art.15 din Legea 363/2007, modificat prin OUG 58/2022, utilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) si (2);

b) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale inselatoare definite la art. 6 si 7, precum si pentru utilizarea oricareia dintre practicile enumerate in anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale inselatoare»;

c) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru nerespectarea obligatiei comerciantilor de a informa intr-un mod facil consumatorii cu privire la diferentierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi si obiectivi, conform art. 61;

d) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 si 9, precum si pentru utilizarea oricareia dintre practicile enumerate in anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive».

In cazul utilizarii de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte care afecteaza un numar mai mare de 100 de consumatori, limita minima si limita maxima a sanctiunilor prevazute anterior se dubleaza.

Nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevazute la art. 12 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Potrivit Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor poate dispune masuri conform prezentei legi, prin ordin emis de conducatorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau prin decizie emisa de conducatorii unitatilor cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Contraventiile prevazute de Legea 363/2007 se constata la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor care, potrivit legii, au un interes legitim ori din oficiu, de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(5) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune in cadrul documentului de control ca sanctiune complementara suspendarea prestarii serviciilor, furnizarii bunurilor sau activitatii pana la incetarea practicii comerciale incorecte sau pana la ducerea la indeplinire a masurilor dispuse potrivit art. 13.

Conform art.13, in masura in care se considera necesar, tinand cont de toate interesele implicate si, in special, de interesul public, instantele judecatoresti competente sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor dispune, in procedura de urgenta, chiar fara a exista o dovada a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a intentiei sau a neglijentei comerciantului, una dintre urmatoarele masuri:

a) incetarea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte;

b) interzicerea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte, chiar daca acestea nu au fost inca puse in practica, dar acest lucru este iminent;

c) transmiterea de catre Consiliul National al Audiovizualului, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, a datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate in realizarea publicitatii audiovizuale, considerata a fi o practica comerciala incorecta, precum si o copie a materialului publicitar difuzat.

In cazul in care, in vederea eliminarii efectelor practicilor comerciale incorecte, s-a dispus incetarea, respectiv interzicerea acestora, iar hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus aceasta masura a ramas definitiva si irevocabila ori ordinul, respectiv decizia emisa potrivit art. 12 alin. (1) nu a fost atacata potrivit art. 12 alin. (3), instanta care a emis hotararea definitiva si irevocabila, respectiv Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, poate solicita:

 1. publicarea acesteia, integral sau partial, in forma pe care o considera adecvata;
 2. publicarea unui comunicat rectificator. Comunicatul rectificator trebuie sa cuprinda sediul si celelalte date de identificare ale comerciantului, practica incorecta savarsita, data la care a fost savarsita, precum si masurile dispuse.

2.   Modificari prevazute de HG 686/2022:

HG 686/2022 introduce un articol nou in HG nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare privind informatiile pentru consumatori legate de reducerile de pret.

Orice notificare de reducere a pretului trebuie sa indice clar pretul aplicat anterior de comerciant. Pretul anterior reprezinta cel mai scazut pret practicat de comerciant in perioada ultimelor 30 de zile inainte de data aplicarii reducerii de pret.

In plus, au fost introduse optiuni de reglementare la nivel national in ceea ce priveste bunurile care sunt susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid (in special alimentele), reducerile de pret continue si bunurile care au fost prezente pe piata mai putin de 30 de zile.

Astfel, in cazul bunurilor susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid (in special alimentele), pretul anterior reprezinta cel mai scazut pret practicat de comerciant in perioada ultimelor 10 zile inainte de data aplicarii reducerii de pret, iar pentru produsele prezente pe piata mai putin de 30 de zile, pretul anterior reprezinta cel mai mic pret practicat de comerciant de la data punerii produsului pe piata, inainte de data aplicarii reducerii de pret. In plus, daca reducerea de pret este majorata treptat in perioada ultimelor 30 de zile, pretul anterior este considerat pretul fara reducere inainte de prima aplicare a reducerii de pret.

Prevederile anterioare se aplica si in cazul structurilor care practica vanzari in regim de outlet.

In acelasi timp, prin HG 686/2022 au fost stabilite masuri suplimentare pentru produsele vandute in regim de outlet. Pentru acest tip de vanzare, au fost introduse prevederi mai detaliate privind informatiile destinate consumatorilor legate de reducerile de pret.

Prin HG 686/2022, au fost definite vanzarile in regim de outlet ca fiind vanzarile efectuate in structuri de vanzare in care se comercializeaza produse care poarta marca producatorului si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

 1. produse care fac parte din colectii din sezoanele precedente;
 2. produse care sunt surplusuri de productie sau produse de la capatul liniei de productie sau produse de calitatea a doua;
 3. produse care fac parte din linii experimentale de produse;
 4. produse returnate si/sau surplusuri de stoc anulate;
 5. produse in stare de folosinta si resigilate, comercializate la pret redus;
 6. produse cu mici defecte, indicate in mod expres in acest sens in oferta comerciantului, cu informarea in scris a consumatorului.

In cazul in care structurile care practica vanzari in regim de outlet compara preturile de vanzare cu pretul de magazin de fabrica al producatorului sau cu pretul de catalog sau cu un alt pret de referinta echivalent, acestea ofera in scris informatii clare, lizibile si usor de identificat cu privire la pretul de referinta utilizat pentru comparatie.

In cazul in care produsul nu a fost expus spre vanzare in perioada ultimelor 30 de zile in structurile care practica vanzari in regim de outlet, pretul anterior il reprezinta pretul de magazin de fabrica al producatorului sau pretul de catalog, dovedit cu documente din partea producatorului/vanzatorului, din care sa rezulte care este pretul cel mai mic.

Baza legala:

 • Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor;
 • OUG 58/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor;
 • HG 686/2022 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare;
 • OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.