Aspecte importante legate de D084

Formularul 084 este reglementat de Ordinul 1713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (084) “Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”.

Formularul se completeaza si se transmite de catre operatorii economici, respectiv orice entitati care desfasoara activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice catre alti operatori economici (relatii B2B) si care opteaza, in conditiile prevazute de OUG nr.120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea OG nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea (denumita ordonanta de urgenta), pentru transmiterea acestora catre destinatari folosind sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Asadar, conform dispozitiilor mentionate, formularea este ca depunerea 084 este optionala.

Conform art.10 alin.(2) din OUG nr.120/2021, emitentul facturii electronice, care opteaza pentru transmiterea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, este obligat sa se inregistreze in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura (Registrul RO e-Factura),.

In vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, atat emitentul facturii electronice, cat si destinatarul acesteia trebuie sa fie inregistrati in Registrul RO e-Factura.

Registrul RO e-Factura este public si se poate consulta sectiunea ANAF/Servicii online/Registre/Registrul RO e-factura.

Mentionam ca formularul 084 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta si este disponibil in SPV.

Autoritatile au pus la dispozitie o sectiune de test (in SPV) unde se poate testa sistemul RO e-Factura:

https://www.anaf.ro/CompletareFactura/faces/factura/informatiigenerale.xhtml

Documentatia tehnica completa, inclusiv cateva exemple de XML, se gaseste la sectiunea:

ANAF/Despre ANAF/Strategii ANAF/Proiecte de digitalizare/E-Factura

Situatiile in care se emite factura electronica in mod obligatoriu:

  • cand beneficiarii serviciilor turistice, persoane fizice, efectueaza plata folosind tichete de vacanta – emitentul facturii va emite obligatoriu factura in sistemul e-factura si asta inca de la 1 aprilie 2022.
  • in cazul in care entitatea vinde produse considerate cu risc fiscal – definite prin OPANAF 12/2022 in baza OUG 130/2021 – incepand cu data de 1 iulie 2022, obligatoriu.
  • in situatia in care entitatea vinde produse sau servicii catre institutii publice (B2G), cu exceptia cazului in care facturile sunt emise ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau in cazul in care atribuirea si executarea contractului de achizitie publica au necesitat impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului. Baza legala este Legea 139/2022 prin care s-a aprobat si modificat OUG 120/2021 – de la 1 iulie 2022 se va aplica obligatoriu.

Mentionam ca una din principalele neintelegeri este legata de inregistrarea in sistemul RO e-Factura. Asa cum reiese din dispozitiile legale actuale, nu este obligatorie inregistrarea in acel registru.

Inregistrarea in registrul RO e-Factura se face exclusiv pentru cazul in care, optional, pe relatia B2B, emitentul facturii doreste sa emita facturi pe standardul e-factura si sa foloseasca platforma ANAF pentru trimiterea lor catre alte firme inregistrate la randul lor in sistemul RO e-factura.

Precizam ca nici pe relatia B2G nu exista mentionata obligatia inregistrarii in registrul RO e-Factura. Astfel, facturile catre institutiile publice se emit normal si se trimit prin e-factura doar acele facturi legate de achizitii publice (conform legii 98/2016, 99/2016 si 100/2016) daca acele livrari se incadreaza in prevederile legale legate de achizitii publice si nu se afla prevazute in exceptiile din acele legi.

Asadar, in conditiile in care o societate vinde produse cu risc fiscal catre alte firme sau institutii publice ori daca emite facturi pentru bunuri sau servicii catre institutii publice, caz in care prin lege este obligata sa emiteti facturi pe standardul impus de e-factura, atunci societatea nu are obligatia sa se inregistreze in registrul RO e-Factura.

Precizam ca in acest moment nu exista reglementat, un termen pana la care o factura sa fie trimisa la ANAF prin e-factura. Asteptam modificari in acest sens.

Baza legala:

  • Ordinul ANAF 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate in relatia B2B;
  • OUG 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea;
  • Legea 139/2022 pentru aprobarea OUG nr.120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea;
  • Ordinul ANAF 1713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (084) ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”.