Evaluare de bunuri

Teaha Management Consulting întocmeşte rapoarte de evaluare în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS) şi cu modelul cadru adoptat de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Printre serviciile de evaluare oferite de Teaha Management Consulting  se numără:

  • evaluare de proprietăţi imobiliare (terenuri, imobile, apartamente, vile, clădiri de birouri, spaţii comerciale şi industriale);
  • evaluare de bunuri mobile, precum autovehicule, maşini, utilaje, echipamente, stocuri şi obiecte de inventar;
  • evaluare de bunuri intangibile (drept de proprietate intelectuală, fond comercial, licenţe, mărci, etc.);
  • evaluare de întreprinderi.